Latest News:
2018/10/17 : IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, KLAUS IOHANNIS, IN VISITA UFFICIALE IN CONFINDUSTRIA A ROMA 2018/10/10 : Invito al Business Forum presso Confindustria Roma con la straordinaria partecipazione del Presidente Klaus Iohannis 2018/10/03 : Confindustria Romania apre il "TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON IL GOVERNO ROMENO SUL TEMA MANCANZA DI MANODOPERA" 2018/10/02 : La Comunità di Sant’Egidio celebra il suo anniversario anche a Bucarest 2018/10/01 : Nuovo presidente della Territoriale Timis di Confindustria Romania.
Economia sociala

În încercarea de a sensibiliza comunitatea antreprenorială italiană în legătură cu economia socială, Confindustria România este partener al proiectului „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, pus în aplicare împreună cu fundaţia română Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor (FDP) şi finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect, care a dus la crearea unei legături între lumea afacerilor şi sectorul nonprofit, se încearcă să se adapteze un model transnaţional de economie socială la realitatea românească, ca instrument flexibil şi durabil în vederea dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea de noi modele de economie socială în patru regiuni ale României (Bucureşti-Ilfov, vest, nord-vest şi sud-Muntenia) pentru a crea locuri de muncă destinate persoanelor excluse sau cu risc de excludere socială pe piaţa de muncă. Mai exact, proiectul se adresează persoanelor care suferă de boli care afectează munca, care au abandonat şcoala prematur, care trăiesc dintr-un venit minim garantat, persoane cu dizabilităţi, de etnie romă, fără adăpost, familii cu mai mult de doi copii, femei, experţi în economia socială şi manageri ale întreprinderilor sociale.

Atingerea acestui obiectiv este urmărită prin furnizarea serviciilor de angajare acreditate (informare, orientare şi consiliere profesională, medierea muncii), prin susţinerea schimbului de bune practici în Italia, realizarea studiilor de fezabilitate în vederea creării de întreprinderi sociale, organizarea de grupuri de lucru, sesiuni de formare, evenimente pentru promovarea parteneriatelor şi conferinţelor în diferite locuri din ţară. Dintre acestea, amintim organizarea a două evenimente de către Patronat, care au avut loc anul trecut, în luna mai la Bucureşti şi în octombrie la Cluj, pentru a sensibiliza lumea italiană a afacerilor în legătură cu economia socială şi pentru a promova activ proiectul.