Latest News:
2019/07/08 :  Consegna “Guida Paese” all'Ambasciatore della Romania in Italia, George Bologan. 2019/06/24 : CONFINDUSTRIA ROMANIA CONTRO LA CORRUZIONE 2019/05/29 : Confindustria incontra gli imprenditori del Vest 2019/05/09 : Centro Don Orione 25 anni 2019/04/15 : Inizia il programma "Presenta la tua Azienda"
Economia sociala

În încercarea de a sensibiliza comunitatea antreprenorială italiană în legătură cu economia socială, Confindustria România este partener al proiectului „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, pus în aplicare împreună cu fundaţia română Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor (FDP) şi finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect, care a dus la crearea unei legături între lumea afacerilor şi sectorul nonprofit, se încearcă să se adapteze un model transnaţional de economie socială la realitatea românească, ca instrument flexibil şi durabil în vederea dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă.

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea de noi modele de economie socială în patru regiuni ale României (Bucureşti-Ilfov, vest, nord-vest şi sud-Muntenia) pentru a crea locuri de muncă destinate persoanelor excluse sau cu risc de excludere socială pe piaţa de muncă. Mai exact, proiectul se adresează persoanelor care suferă de boli care afectează munca, care au abandonat şcoala prematur, care trăiesc dintr-un venit minim garantat, persoane cu dizabilităţi, de etnie romă, fără adăpost, familii cu mai mult de doi copii, femei, experţi în economia socială şi manageri ale întreprinderilor sociale.

Atingerea acestui obiectiv este urmărită prin furnizarea serviciilor de angajare acreditate (informare, orientare şi consiliere profesională, medierea muncii), prin susţinerea schimbului de bune practici în Italia, realizarea studiilor de fezabilitate în vederea creării de întreprinderi sociale, organizarea de grupuri de lucru, sesiuni de formare, evenimente pentru promovarea parteneriatelor şi conferinţelor în diferite locuri din ţară. Dintre acestea, amintim organizarea a două evenimente de către Patronat, care au avut loc anul trecut, în luna mai la Bucureşti şi în octombrie la Cluj, pentru a sensibiliza lumea italiană a afacerilor în legătură cu economia socială şi pentru a promova activ proiectul.