Latest News:
2019/05/29 : Confindustria incontra gli imprenditori del Vest 2019/05/09 : Centro Don Orione 25 anni 2019/04/15 : Inizia il programma "Presenta la tua Azienda" 2019/04/12 : SEMINARIO ECONOMICO ITALIA-ROMANIA 2019/04/11 : Laurea Honoris Causa a Dacia Maraini
CSR

Corporate Social Responsability

Deşi funcţia principală a firmelor este aceea de a produce profit, ca avere şi muncă, o astfel de funcţie trebuie susţinută de un alt element important, responsabilitatea socială. Prin această expresie se înţelege gestionarea unei activităţi care să genereze profit într-un mod responsabil atât faţă de partenerii economici, cât şi faţă de activitate şi mediul înconjurător.

Integrarea unei orientări sociale în managementul afacerilor, ca investiţie oportună în cadrul strategiei comerciale a unei firme, poate contribui în acelaşi timp la atingerea unor obiective sociale şi la protejarea mediului, prin intermediul unui parcurs de dezvoltare durabilă care să nu afecteze competitivitatea.

Confindustria România, prin intermediul parteneriatului cu actori sociali locali şi campanii itinerante, şi-a luat de câtva timp angajamentul de a sensibiliza antreprenorii italieni prezenţi pe teritoriul României asupra responsabilităţii sociale a unei firme, astfel încât să susţină crearea unui mediu favorabil şi să contribuie la prosperitatea şi dezvoltarea echilibrată a comunităţii locale.

Vizibilitatea puternică a antreprenorilor italieni în România a contribuit la interesul acestor actori pentru responsabilitatea socială şi comunitară, care necesită o atenţie deosebită în administrării interne şi  în relaţia cu comunitatea şi teritoriul, garantând astfel rolul şi valoarea socială a propriei activităţi şi un raport consistent şi durabil cu proprii interlocutori, din cadrul sau din afara firmei.