Latest News:
2018/10/17 : IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, KLAUS IOHANNIS, IN VISITA UFFICIALE IN CONFINDUSTRIA A ROMA 2018/10/10 : Invito al Business Forum presso Confindustria Roma con la straordinaria partecipazione del Presidente Klaus Iohannis 2018/10/03 : Confindustria Romania apre il "TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON IL GOVERNO ROMENO SUL TEMA MANCANZA DI MANODOPERA" 2018/10/02 : La Comunità di Sant’Egidio celebra il suo anniversario anche a Bucarest 2018/10/01 : Nuovo presidente della Territoriale Timis di Confindustria Romania.
CSR

Corporate Social Responsability

Deşi funcţia principală a firmelor este aceea de a produce profit, ca avere şi muncă, o astfel de funcţie trebuie susţinută de un alt element important, responsabilitatea socială. Prin această expresie se înţelege gestionarea unei activităţi care să genereze profit într-un mod responsabil atât faţă de partenerii economici, cât şi faţă de activitate şi mediul înconjurător.

Integrarea unei orientări sociale în managementul afacerilor, ca investiţie oportună în cadrul strategiei comerciale a unei firme, poate contribui în acelaşi timp la atingerea unor obiective sociale şi la protejarea mediului, prin intermediul unui parcurs de dezvoltare durabilă care să nu afecteze competitivitatea.

Confindustria România, prin intermediul parteneriatului cu actori sociali locali şi campanii itinerante, şi-a luat de câtva timp angajamentul de a sensibiliza antreprenorii italieni prezenţi pe teritoriul României asupra responsabilităţii sociale a unei firme, astfel încât să susţină crearea unui mediu favorabil şi să contribuie la prosperitatea şi dezvoltarea echilibrată a comunităţii locale.

Vizibilitatea puternică a antreprenorilor italieni în România a contribuit la interesul acestor actori pentru responsabilitatea socială şi comunitară, care necesită o atenţie deosebită în administrării interne şi  în relaţia cu comunitatea şi teritoriul, garantând astfel rolul şi valoarea socială a propriei activităţi şi un raport consistent şi durabil cu proprii interlocutori, din cadrul sau din afara firmei.