Latest News:
2019/05/23 : Laurea Honoris Causa a Dacia Maraini 2019/05/09 : Centro Don Orione 25 anni 2019/04/15 : Inizia il programma "Presenta la tua Azienda" 2019/04/12 : SEMINARIO ECONOMICO ITALIA-ROMANIA 2019/03/20 : Una nuova opportunità per l'agricoltura a Craiova
Birou de Internationalizare

Biroul de Internationalizare

 

Ca urmare a globalizării în creştere şi a schimbărilor bruşte ale pieţei, firmele noastre încearcă să-şi diversifice strategiile de internaţionalizare, îndreptându-se mereu către noi pieţe.

Biroul este un serviciu pentru toţi asociaţii interesaţi să cunoască, să investească, să pună bazele unor raporturi comerciale cu pieţele din Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Croaţia şi Albania, pieţe pe care firmele italiene au dobândit, în ultimii ani, o poziţie strategică în sistemul schimburilor bilaterale şi în ceea ce priveşte totalul investiţiilor directe străine.

Sistemul consolidat de relaţii al Patronatului Confindustria în Balcani permite să:

   1.      Menţină în toate ţările legături strânse cu instituţiile din domeniu,
   2.      Promoveze şi să facă cunoscute oportunităţile din domeniu, din diferite ţări,
   3.      Propună oportunităţi de colaborare şi investiţii, cu scopul general de a garanta participarea sistemului economic la dezvoltarea regională şi de a coordona intervenţiile şi resursele puse la dispoziţie de Uniunea Europeana,
   4.      Organizeze misiuni destinate întâlnirilor B2B şi vizite ale delegaţiilor din domeniu între firme italiene şi locale,
   5.      Organizeze tranzacţii B2B între asociaţii diverselor confederaţii naţionale la sediile lor, pentru sectorul industrial,
   6.      Gestioneze Programe de Cooperare Transfrontalieră finanţate de Uniunea Europeană între România şi Bulgaria, Serbia şi Moldova, care permit dezvoltarea de proiecte industriale şi comerciale şi de parteneriate tehnice, de comun interes în aceste domenii. 

Pe lângă o serie de servicii oferite asociaţilor de pe pieţele din regiunea balcanică, experţii noştri din Biroul de Internaţionalizare pot oferi tuturor firmelor asociate o gama vastă de servicii specializate în procesul de extindere şi intrare pe noi pieţe, în special din Brazilia, China şi Hong Kong.

În timpul procesului de evaluare a antreprenorului de pe noile pieţe în curs de dezvoltare, Biroul de Internaţionalizare oferă sprijin total asociaţilor în faza de intrare pe piaţă: 

   1.      prin organizarea de misiuni în străinătate şi la târguri internaţionale,
   2.      prin organizarea de întâlniri cu operatorii străini,
   3.      stabilind legături de ansamblu cu organizaţii şi instituţii locale,
   4.      oferind despre pieţele ţintă informaţii şi contacte, reţele de legături, asistenţă juridică, economică, financiară, vamală, de asigurări şi consultanţă pentru toate aspectele privind schimburile intracomunitare şi extracomunitare.