Latest News:
2016/10/19: 2016/05/19: Elezioni del Presidente di Confindustria Romania: rieletto per il biennio 2016-18 Mauro Maria Angeli 2016/03/31: 31/03/2016: 2016/03/09: Primo Coffee Break Confindustria Romania “Nuovi ostacoli nella registrazione delle società ai fini IVA - Modulo 088’’
Formare

In cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Confindustria Romania este Team Leader strategic (beneficiar direct, deponent) in parteneriatul pentru proiectul ARCA, al carui Obiectiv general este facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa, prin intermediul cresterii importantei invatamantului superior pentru piata muncii si a eficientei stagiului pentru 400 de studenti (Economie si Afaceri Internationale, Finante-Banci, Contabilitate si informatica Administratiei, Management etc.), prin implementarea unui program de stagiu integrat care contine: informare, consiliere privind locul de munca si consiliere psihologica, creareade instrumente de consiliere si practica specifice, parteneriate intre universitati si potentiali angajatori (30 de acordui de parteneriat), schimburi de experienta si vizite de studiu, stagii de practica inovatoare la potentiali angajatori, stimulente si premii pentru studentii implicati. Confindustria Romania este partener si in cadrul proiectului DEMOS.

Proiectul propune actiuni personalizate pentru promovarea ocuparii fortei de munca prin intermediul dezvoltarii unor cai integrate pentru un grup tinta de 1200 de persoane. Astfel de actiuni prevad:

a) Informare si sensibilizare;

b) Orientare individuala si in grup;

c) Cercetare si transfer de bune practici;

d) Formare profesionala;

e) Dezvoltarea competentelor transversale;

f) Suport pentru initiativele antreprenoriale;

g) Plasare;

h) Crearea a 15 noi firme.

Proiectul implica parteneri importanti precum: "Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau" – Lider de parteneriat; Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi; Fundatia SATEAN Braila; CCSE - Centrul de Consultanta si Studii Europene Galati; Innovazione Terziario - Perugia;