Latest News:
2018/07/24 : Incontro con la Sindaca di Roma Virginia Raggi a Craiova 2018/07/24 : Due Pi Service Ro, 10 anni di attività 2018/07/17 : AVVISO DI ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO TEMPORANEO 2018/07/06 : Intervista all’ Ambasciatore George Bologan: “I romeni in Italia valgono l'uno per cento del nostro pil. Ecco perché”, 3 luglio 2018 2018/06/22 : Confindutria Romania al ricevimento del Presidente del Senato, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Social

În urma aderării României la Uniunea Europeană în 2007, guvernul român a început să beneficieze de fonduri structurale şi de coeziune, create pentru a oferi condiţii economice şi sociale care să favorizeze o mai strânsă legătură între statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea, ocuparea forţei de muncă şi integrarea, rezultând într-o transformare puternică a ţării până în 2015.

 

Unul din obiectivele cheie ale Patronatului Confindustria România este acela de a contribui la această schimbare, mulţumită şi unui mai mare angajament în domeniul social, astfel încât procesul de dezvoltare economică a României, aflat în curs, să fie în acelaşi timp durabil, contribuind  la atingerea obiectivelor de îmbunătăţire ambientală, economică, socială şi instituţională, atât la nivel local cât şi global.

 

Pentru a favoriza coeziunea economică şi socială în ţară, Patronatul îşi încurajează asociaţii să investească în regiuni mai puţin dezvoltate pentru a transforma zone aflate în declin din punct de vedere industrial, pentru a combate şomajul, favoriza integrarea profesională a tinerilor şi promova dezvoltarea economică la nivel rural. În acelaşi timp, Confindustria România susţine numeroase iniţiative pentru a promova dezvoltarea la nivel local, prin intermediul unei mai mari sensibilizări a propriilor asociaţi în legătură cu responsabilitatea firmelor, parteneriate cu actori sociali locali pentru implementarea proiectelor de economie socială, campanii de informare, cercetări şi sondaje privind aspectele sociale.