Latest News:
2018/10/17 : IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, KLAUS IOHANNIS, IN VISITA UFFICIALE IN CONFINDUSTRIA A ROMA 2018/10/10 : Invito al Business Forum presso Confindustria Roma con la straordinaria partecipazione del Presidente Klaus Iohannis 2018/10/03 : Confindustria Romania apre il "TAVOLO DI CONCERTAZIONE CON IL GOVERNO ROMENO SUL TEMA MANCANZA DI MANODOPERA" 2018/10/02 : La Comunità di Sant’Egidio celebra il suo anniversario anche a Bucarest 2018/10/01 : Nuovo presidente della Territoriale Timis di Confindustria Romania.
Social

În urma aderării României la Uniunea Europeană în 2007, guvernul român a început să beneficieze de fonduri structurale şi de coeziune, create pentru a oferi condiţii economice şi sociale care să favorizeze o mai strânsă legătură între statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea, ocuparea forţei de muncă şi integrarea, rezultând într-o transformare puternică a ţării până în 2015.

 

Unul din obiectivele cheie ale Patronatului Confindustria România este acela de a contribui la această schimbare, mulţumită şi unui mai mare angajament în domeniul social, astfel încât procesul de dezvoltare economică a României, aflat în curs, să fie în acelaşi timp durabil, contribuind  la atingerea obiectivelor de îmbunătăţire ambientală, economică, socială şi instituţională, atât la nivel local cât şi global.

 

Pentru a favoriza coeziunea economică şi socială în ţară, Patronatul îşi încurajează asociaţii să investească în regiuni mai puţin dezvoltate pentru a transforma zone aflate în declin din punct de vedere industrial, pentru a combate şomajul, favoriza integrarea profesională a tinerilor şi promova dezvoltarea economică la nivel rural. În acelaşi timp, Confindustria România susţine numeroase iniţiative pentru a promova dezvoltarea la nivel local, prin intermediul unei mai mari sensibilizări a propriilor asociaţi în legătură cu responsabilitatea firmelor, parteneriate cu actori sociali locali pentru implementarea proiectelor de economie socială, campanii de informare, cercetări şi sondaje privind aspectele sociale.