Latest News:
2019/07/08 :  Consegna “Guida Paese” all'Ambasciatore della Romania in Italia, George Bologan. 2019/06/24 : CONFINDUSTRIA ROMANIA CONTRO LA CORRUZIONE 2019/05/29 : Confindustria incontra gli imprenditori del Vest 2019/05/09 : Centro Don Orione 25 anni 2019/04/15 : Inizia il programma "Presenta la tua Azienda"
Despre noi
Presedinte
Comitetul Executiv
Consiliul Director National
Comitetul Presedintilor
Patronatul Confindustria
Ratio
Ce oferim
Teritoriale
Bucuresti
Prahova
Nord-Est
Territoriale Timiș
Statut
Cod etic
Cum sa devii asociat
Cum sa devii asociat

Conditii de asociere

Cum puteti deveni asociati:

Modalitati de adeziune la Confindustria

In baza Statutului Confindustria Romania, Patronatul nostru poate avea ca membri atat asociati efectivi cat si asociati aderenti, asa cum rezulta din cele doua articole ce urmeaza, extrase din Statut:

ART. 3 – CONDIÅ¢II DE ÎNDEPLINIT

Sunt asociaÅ£i efectivi ai Confindustria România  toate societăţile cu sediul legal în România care desfăşoară activităţi de producÅ£ie de bunuri ÅŸi/sau prestări servicii, au o organizare de tip industrial ÅŸi cel puÅ£in 50% din capitalul social este deÅ£inut direct sau indirect de persoane fizice sau juridice italiene. Conform prevederilor regulamentului special confederativ industrial, pot de asemenea adera, tot în calitate de asociaÅ£i efectivi, IMM-uri ÅŸi/sau cooperative precum ÅŸi societăţi agricole, meÅŸteÅŸugareÅŸti ÅŸi comerciale.

Mai pot adera, în calitate de asociaÅ£i aderenÅ£i, alte unităţi antreprenoriale care prezintă elemente de complementaritate, funcÅ£ionalitate ÅŸi/sau legaturi economice cu membrii patronatului Confindustria România, chiar dacă deÅ£in direct sau indirect prin persoane fizice sau juridice italiene mai puÅ£in de 50% din capitalul social al unei societăţi persoană juridică română.

Numărul acestora nu trebuie să denatureze reprezentativitatea patronatului Confindustria România.

ToÅ£i asociaÅ£ii, prezentaÅ£i mai sus, sunt înregistraÅ£i în Registrul societăţilor Å£inut de Confindustria, care adevereÅŸte in mod oficial apartenenÅ£a societăţii la sistem.

Mai pot adera la Confindustria România, AsociaÅ£ii profesionale. În acest scop, Comitetul Executiv al Confindustria România va asigura definirea prin regulament special a modalităţilor de adeziune.  

ART. 4 – ADMITERE ŞI DURATÄ‚

Cererea de adeziune, semnată de reprezentantul legal al societăţii, trebuie adresată PreÅŸedintelui Confindustria România ÅŸi întocmită pe formularele specifice.

Cererea trebuie să cuprindă acceptarea expresă a normelor acestui statut, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor provenind din acesta precum şi ale Codului etic şi a Cartei valorilor de asociere.

ReprezentanÅ£ii societăţilor care intenÅ£ionează să adere trebuie să îndeplinească toate condiÅ£iile necesare, din punct de vedere legal ÅŸi moral, in conformitate cu Codul etic confederativ industrial.

În cerere vor trebui precizate datele de identificare ale titularului sau reprezentantului legal al firmei, domeniul de activitate, sediul societăţii, numărul de angajaÅ£i ÅŸi orice alte date solicitate de catre  Confindustria România.

Cererile de adeziune sunt aprobate de Comitetul Executiv al Confindustria România, în urma consultării SecÅ£iunii teritoriale, unde iÅŸi are sediul societatea. Dacă SecÅ£iunea nu procedează la exprimarea părerii, în termen de cincisprezece zile de la data primirii copiei cererii, părerea se va considera favorabilă.

În acest scop, când se prezintă cererea de adeziune, societatea solicitantă se va angaja formal sa procedeze la înscrierea la SecÅ£iunea teritorială competentă a Confindustria România, având posibilitatea de a alege o SecÅ£iune în cazul în care la sediul său nu există o SecÅ£iune teritorială înregistrată.

În caz de aviz negativ asupra cererii din partea Comitetului Executiv al Confindustria România, societatea poate solicita o reexaminare a cererii de către Consiliul Director al Confindustria România, a cărui decizie de admitere este definitivă

Împotriva deciziei negative a Consiliului Director se poate cere luarea unei decizii de către Arbitrii  Confindustria România.  În termen de 30 de zile de la primirea cererii, aceÅŸtia vor trebui să ia o hotărâre, cu efect definitiv. Cererea înaintată arbitrilor nu are efect suspensiv.

Adeziunea implică calitatea de asociat pentru un termen de doi ani, calculat începând cu prima zi a semestrului în care s-a făcut cererea de înscriere.

Adeziunea se consideră automat prelungită pentru încă doi ani, dacă asociatul nu se retrage, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire cu cel puÅ£in trei luni înainte de expirarea celor doi ani.

Doar în scopul cuantificării cotizaÅ£iilor de asociere, adeziunea decurge începând cu luna admiterii în Patronat.

Schimbarea denumirii societăţii membre nu stinge relaţia de asociere.

 

 

Cererile de adeziune pot fi descarcate aici

   Cerere de adeziune pentru asociati efectivi la Confindustria Romania