Latest News:
2018/05/17 : Road Show PMI 2018 a Timisoara 2018/05/17 : Road Show PMI 2018 a Ploiesti 2018/04/13 : Confindustria Romania, missione ad Arad 2018/03/28 : Antonio Campisi, il nuovo Presidente della Territoriale Prahova di Confindustria Romania 2018/03/27 : CAMBIO AL VERTICE DI CONFINDUSTRIA EST EUROPA Il trevigiano Luca Serena subentra a Mauro Maria Angelini
Despre noi
Presedinte
Comitetul Executiv
Consiliul Director National
Comitetul Presedintilor
Patronatul Confindustria
Ratio
Ce oferim
Teritoriale
Bucuresti
Prahova
Transilvania Nord
Nord-Est
DELEGAZIONE TIMIȘ
Statut
Cod etic
Cum sa devii asociat
Cum sa devii asociat

Conditii de asociere

Cum puteti deveni asociati:

Modalitati de adeziune la Confindustria

In baza Statutului Confindustria Romania, Patronatul nostru poate avea ca membri atat asociati efectivi cat si asociati aderenti, asa cum rezulta din cele doua articole ce urmeaza, extrase din Statut:

ART. 3 – CONDIŢII DE ÎNDEPLINIT

Sunt asociaţi efectivi ai Confindustria România  toate societăţile cu sediul legal în România care desfăşoară activităţi de producţie de bunuri şi/sau prestări servicii, au o organizare de tip industrial şi cel puţin 50% din capitalul social este deţinut direct sau indirect de persoane fizice sau juridice italiene. Conform prevederilor regulamentului special confederativ industrial, pot de asemenea adera, tot în calitate de asociaţi efectivi, IMM-uri şi/sau cooperative precum şi societăţi agricole, meşteşugareşti şi comerciale.

Mai pot adera, în calitate de asociaţi aderenţi, alte unităţi antreprenoriale care prezintă elemente de complementaritate, funcţionalitate şi/sau legaturi economice cu membrii patronatului Confindustria România, chiar dacă deţin direct sau indirect prin persoane fizice sau juridice italiene mai puţin de 50% din capitalul social al unei societăţi persoană juridică română.

Numărul acestora nu trebuie să denatureze reprezentativitatea patronatului Confindustria România.

Toţi asociaţii, prezentaţi mai sus, sunt înregistraţi în Registrul societăţilor ţinut de Confindustria, care adevereşte in mod oficial apartenenţa societăţii la sistem.

Mai pot adera la Confindustria România, Asociaţii profesionale. În acest scop, Comitetul Executiv al Confindustria România va asigura definirea prin regulament special a modalităţilor de adeziune.  

ART. 4 – ADMITERE ŞI DURATĂ

Cererea de adeziune, semnată de reprezentantul legal al societăţii, trebuie adresată Preşedintelui Confindustria România şi întocmită pe formularele specifice.

Cererea trebuie să cuprindă acceptarea expresă a normelor acestui statut, a tuturor drepturilor şi obligaţiilor provenind din acesta precum şi ale Codului etic şi a Cartei valorilor de asociere.

Reprezentanţii societăţilor care intenţionează să adere trebuie să îndeplinească toate condiţiile necesare, din punct de vedere legal şi moral, in conformitate cu Codul etic confederativ industrial.

În cerere vor trebui precizate datele de identificare ale titularului sau reprezentantului legal al firmei, domeniul de activitate, sediul societăţii, numărul de angajaţi şi orice alte date solicitate de catre  Confindustria România.

Cererile de adeziune sunt aprobate de Comitetul Executiv al Confindustria România, în urma consultării Secţiunii teritoriale, unde işi are sediul societatea. Dacă Secţiunea nu procedează la exprimarea părerii, în termen de cincisprezece zile de la data primirii copiei cererii, părerea se va considera favorabilă.

În acest scop, când se prezintă cererea de adeziune, societatea solicitantă se va angaja formal sa procedeze la înscrierea la Secţiunea teritorială competentă a Confindustria România, având posibilitatea de a alege o Secţiune în cazul în care la sediul său nu există o Secţiune teritorială înregistrată.

În caz de aviz negativ asupra cererii din partea Comitetului Executiv al Confindustria România, societatea poate solicita o reexaminare a cererii de către Consiliul Director al Confindustria România, a cărui decizie de admitere este definitivă

Împotriva deciziei negative a Consiliului Director se poate cere luarea unei decizii de către Arbitrii  Confindustria România.  În termen de 30 de zile de la primirea cererii, aceştia vor trebui să ia o hotărâre, cu efect definitiv. Cererea înaintată arbitrilor nu are efect suspensiv.

Adeziunea implică calitatea de asociat pentru un termen de doi ani, calculat începând cu prima zi a semestrului în care s-a făcut cererea de înscriere.

Adeziunea se consideră automat prelungită pentru încă doi ani, dacă asociatul nu se retrage, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire cu cel puţin trei luni înainte de expirarea celor doi ani.

Doar în scopul cuantificării cotizaţiilor de asociere, adeziunea decurge începând cu luna admiterii în Patronat.

Schimbarea denumirii societăţii membre nu stinge relaţia de asociere.

 

 

Cererile de adeziune pot fi descarcate aici

   Cerere de adeziune pentru asociati efectivi la Confindustria Romania 

   Cerere de adeziune pentru asociati aderenti la Confindustria Romania